gizli

gizli
1. sif. Başqası, ya başqaları üçün sirr olan, onlardan gizlədilən, çoxlarına bəlli olmayan, bilinməz olan, məlum olmayan. Gizli müqavilə. // Məxfi. Gizli məktub. Gizli sənəd. Gizli qalmaq – heç kəsə məlum olmamaq bildirilməmək. Qalmasın sözlərin qəlbində gizli; Mən görmək istəməm çöhrəni sisli. M. Müş.. Gizli saxlamaq – heç kəsə məlum etməmək, başqalarına bildirməmək. Deməli, aldılar əlimdən səni; Nakam məhəbbəti gizli saxladı. M. R.. // Özünü büruzə verməyən, gizlin hərəkət edən, hələ üzə çıxarılmamış. Gizli qüvvə. – Gizli düşmən ilan kimidi, sürünə-sürünə gələr. (Ata. sözü). // Başqalarına məlum olmayan, ürəkdə saxlanan. Gizli fikir. Gizli hiss. – Səndən sənə gizli şikayətim var; Ey mələk ədalı, xuraman gəlin! H. C.. Bunun hərəsində bir məlahət, hərəsində gizli bir ləzzət var. Ç.. // Başqaları bilməli olmayan, biri üçün sirr olan. Bağışla, sevgilim, açıq söylədim; Gizli nöqtələrə əl aparma sən. S. V.. // Məhrəmanə, intim. Gizli əlaqə. Gizli görüş. – <Fəzl:> Amandır, ey qardaşım, xəlifə bu gizli görüşlərdən xəbər tutsa, beşikdəki körpələrimizə belə rəhm etməyəcək! Ə. M.. // Naməlum, heç kəsin bilmədiyi və ya az adamın bildiyi. Gizli yol. Gizli cığır. – Səlim məharətlə, gizli yollar ilə düşmənin qərargahına qədər girir, ciddi hərbi əhəmiyyəti olan sənədlərdən əldə edib gətirirdi. S. R..
2. Bax qeyri-leqal. Gizli qəzet. Gizli dərnək. Gizli fəaliyyət.
3. Açıq fəaliyyət göstərməyən; məxfi. Gizli polis. Gizli xəfiyyə idarəsi.
4. zərf Xəlvəti, gizli olaraq, gizlində, başqalarının xəbəri olmadan. Gizli gəlmək. Gizli qaçmaq. Gizli xəbər vermək.
◊ Gizli seçkilər – gizli səsvermə yolu ilə keçirilən seçkilər. Gizli səsvermə – bülletenləri və ya keçmişdə şarları qutuya salmaq yolu ilə səsvermə üsulu. gizli-gizli zərf bax gizli 4-cü mənada. Gizli-gizli iş görmək. – Yenə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli; Sən ey əsmər bənizli! M. Müş.. <Uşaq> oturdu qapının küncündə, başladı gizli-gizli ağlamağa. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gizli — sf. 1) Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı Gizli kapı. Gizli çekmece. 2) Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı. H. Taner 3) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli oy — is. Bir işlemin herhangi bir kurulun oyuna bağlı olması durumunda oy verecek olanların oylarını gizli olarak vermeleri yöntemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gižli — gižlùs, gižli̇̀ bdv. Gižlùs vai̇̃kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gizli kapaklı — sf. 1) Başkalarına duyurulmayan, kimseye haber verilmeyerek yapılan (iş) Bizim gizli kapaklı işimiz yok. 2) Açık, anlaşılır olmayan (söz, konuşma) Savcı, Kâmil Bey in gizli kapaklı izahatından sonra elini kaldırdı... A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli celse — is., huk. Gizli duruşma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli cemiyet — is. Gizli örgüt, illegal kurulmuş cemiyet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli din — is., din b. İnanılan kurallarının hiç kimseye açıklanmadığı, sır gibi saklanan din Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller gizli din taşımak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli duruşma — is., huk. Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli oturum — is. Genellikle ilgililerden başkasının katılmasına, dinlemesine izin verilmeyen toplantı Konu, Meclis in bir gizli oturumunda ele alınmıştı. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gizli servis — is. İstihbarat servisi Gizli serviste çalıştığı için de acemisi değildir. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”